Tag Archive for 'kimono'

Kaos Kimono Designs

Kaos Kimono Chop Sticks 10638395_o1Kaos Kimono Chop Sticks
Japanese designer Kaori Sumi ( Kaos ), featured in Vogue magazine, designs unique kimono chop sticks…
Continue reading →